Czym jest pracownia architektoniczna?

Data dodania: 06.06.2017


Coraz częściej spotykamy się z przedsiębiorstwami, które zajmują się organizacją prac projektowych oraz budowlanych. Działalność takich firm pomaga wszystkim tym, którzy marzą o realizacji własnych projektów architektonicznych. W realizacji tych marzeń pomagają wyspecjalizowane firmy, których nazwy mogą się niektórym wydać obce. Wyjaśniamy, czym jest pracownia architektoniczna oraz jak wygląda jej praca.

Pracownia architektoniczna to nic innego jak przedsiębiorstwo, które na zlecenie klienta opracowuje, wykonuje, a następnie czuwa nad realizacją zleconego projektu. Nad poprawnością wszystkich procesów pracuje zespół architektów, którzy opracowują projekty i koordynują pracę specjalistów z innych branż. Przykładowo, jedną z takich firm jest Studio AG, które posiada bogatą ofertę usług i rzetelnie wykonuje każde powierzone zadanie.

Warto zadać sobie pytanie, jak dokładnie wygląda proces pracy architekta?
W pierwszej kolejności należy określić cel działania. W przypadku architekta jest to przygotowanie projektu dostosowanego do indywidualnych potrzeb każdego klienta. Pierwszym etapem pracy jest opracowanie koncepcji architektonicznej. Po wstępnych oględzinach gruntu lub budynku sporządzany zostaje wstępny projekt obrazujący możliwości adaptacji działki lub przebudowy w przypadku istniejącego już obiektu. Jest zestawieniem głównych informacji technicznych, popartym wizualizacją budynku, rzutami, przekrojami itp. Określony zostaje również budżet, program prac i przewidywany czas ich zakończenia. Drugi etap pracy stanowi kompletacja dokumentów. Bazując na danych z koncepcji architektonicznej, architekt przystępuje do sporządzenia tak zwanej Adaptacji Projektu Typowego oraz projektów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę. Następnie, w etapie trzecim, stworzony zostaje kluczowy projekt wykonawczy, zawierający podział pracy oraz specyfikacje i szkice, włączając wszystkie potrzebne specjalizacje – od inżyniera konstruktora i geodety, po hydraulików i elektryków. Oprócz prac wykonanych podczas wyżej wymienionych etapów architekt nadzoruje również postęp prac budowlanych i ocenia zgodność ich z projektem oraz zatwierdza je. Jest osobą odpowiedzialną za wszelkie rozwiązania, które zostają wykorzystane.

Pracownie architektoniczne tworzą również aranżacje wnętrz. Mając na uwadze satysfakcję klienta oraz najnowsze formy designu, oferują jedynie funkcjonalne oraz nowoczesne rozwiązania. Każdy projekt dostaje gwarancję indywidualnego doradztwa oraz opiekę najlepszych specjalistów. Warto o tym pamiętać podczas wybierania przedsiębiorstw, odpowiedzialnych za budowę naszych obiektów architektonicznych.